Kata Pengarang Imam Al-Qurtubi

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Seorang hamba bernama Muhammad bin ahmad bin Bakar bin Faraj al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi (semoga Allah mengampuninya, kedua orang tuanya, & segenap kaum muslimin) yang sangat mengingini Tuhannya, yang ingin keluar daripada lilitan dosanya, & yang mengharapkan belas kasih-Nya, mengatakan bahawa segala puji bagi Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Luhur, yang Maha Pengasih lagi Maha Penolong, yang menciptakan sekaligus menghidupkan, yang memutuskan kematian, kefanaan, kebangkitan kembali negeri pembalasan & penentuan."Sesungguhnya barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka baginya neraka jahannam. Ia tidak mati di dalamnya & tidak (pula) hidup. Dan, barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, & sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia), iaitu syurga 'Adnin yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang bersih (daripada kekufuran & kemaksiatan)" (Surah Thaaha :74-76)
Selanjutnya, aku berharap mudah-mudahan buku ini merupakan pelaburan amal soleh setelah kematianku nanti. Buku ini sekaligus merupakan peringatan peribadi untuk mengingati kematian, keadaan orang-orang yang telah mati, peristiwa penghimpunan & kebangkitan kembali di Alam Mahsyar, Syurga & Neraka, serta pelbagai macam cubaan yang terjadi di akhirat. Insya-ALLAH ini akan menjadi jalan yang terang.

Buku ini aku beri judul "At-Tazkirat Bi Ahwali al-Mauta Wa Umur al-Akhirat" (Rahsia Kematian, Alam Akhirat & Kiamat). Aku buat bab-bab tersendiri & setiap bab terdapat satu atau beberapa pasal berisi penjelasan yang diperlukan untuk memahami makna kalimat-kalimat yang asing. Untuk lebih membuahkanhasil yang maksima, aku juga mengemukakan hadis atau penjelasan bagi yang musykil. Sebab, upaya memahami hadis Rasulullah SAW yang merupakan semangat yang menjadi tumpuan, fikiran yang terpuji, & amal yang kelak ada balasannya pada hari Kiamat di akhirat nanti.
Mudah-mudaha Allah yang Maha Dermawan berkenan menjadikan buku ini sebagai amal yang tulus untuk mendapatkan keredhaan-Nya, & mendekatkan pada rahmat-Nya. tidak ada Tuhan & tidak ada yang disembah selain Allah yang Maha Suci semata-mata.


Imam al-Qurtubi